Hil ulgamy

Hil-ulgam1

Hil-ulgam10

Hil-ulgam2

Hil-ulgam3

Hil maksatlary: Mukaddeslige ynanýarys

  • Önümiň ajaýyp hiline ýetmek.
  • Galyndylara gözegçilik etmek we çykdajylary tygşytlamak bilen baglanyşykly dürli funksiýalaryň işini ösdüriň we yzygiderli gowulandyryň.
  • Önümlerimizi dünýä belli etmek islegi.

Super kondensator ýa-da EDLC önümçilik akymynyň diagrammasy

Hil-ulgam4

Bölekleýin synag maglumatlary:
SCCS20B505SRB üçin ygtybarly synag maglumatlary
Synag şertleri:
Bahalandyrylan naprýa .eniýäni (Vr) we 20% Vr ulanyň
85 ° C we 70 ° C çenli ýylylyk
1000 sagat synag
2 öýjükli modulyň aýratyn CAP naprýa .eniýelerini ölçäň

Wagt we temperatura garşy elektrik aýratynlyklary

Hil-ulgam5
Hil-ulgam6

Wagt we temperatura garşy elektrik aýratynlyklary

Hil-ulgam7
Hil-ulgam8

2 öýjükli modulyň her bir kondensatorynda 85 ° C-de ölçenen naprýa .eniýe

Hil-ulgam9