Biz hakda

Baş kompaniýa

Chengdu Holy Tech Co., Ltd. (Gysgaça mukaddes)

2004-nji ýylda döredildi. Şondan bäri alýumin elektrolitiki kondensatorlary, geçiriji polimer kondensatorlary we super kondensatorlary dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys.Biz milli derejeli ýokary tehnologiýaly kärhana, işgärlerimiziň 30% -den gowragy Ylmy-gözleg işgärleri, 100+ esasy önümçilik we oýlap tapyş patentine eýe, Hytaý Ylymlar akademiýasy, Tsinghua uniwersiteti, Zhong Şan uniwersiteti bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýduk, Siçuan uniwersiteti we beýleki gözleg institutlary.

takmynan1

Hytaýda üç önümçilik zawody bilen, Holy bir meýdany tutuşlygyna öz içine alýar
400-den gowrak işgäri bolan 1000 gektar we ýyllyk önümçilik kuwwaty 2 milliard bölek.

Bizde näme bar

10000 m², Hytaýyň Guangdong welaýaty (Şençzhenen we Gonkonga ýakyn) üç önümçilik zawodymyzyň biri we esasan ýyllyk önümçilik kuwwaty bolan alýumin elektrolitiki kondensatorlary we gaty kondensatorlary öndürmäge gönükdirilen 1,44 milliard bölek.10000 m² meýdany tutýan super kondensator zawodymyz, Hytaýyň Guangdong welaýatynyň ýokary tehnologiýaly zonasynda ýerleşýär.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 16 million bölek.Super kondensatorlary öndürmäge ünsi jemleýär.Hunan zawody (10000m2) esasan gaty kondensatorlary we gibrid kondensatorlary öndürýär, ýyllyk önümçiligi 480 million bölek.

2016-njy ýylda “Chengdu Holy Tech Co., Ltd” daşary ýurtly agentlerimize / distribýutorlarymyza we daşary ýurtly müşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin eksport kompaniýamyz hökmünde döredildi.Meýdanda ISO9001, IATF16949 we ISO14001 şahadatnamalaryny aldyk.Önümler REACH we RoHS talaplaryna laýyk gelýär.Holy, uniwersitetler we gözleg institutlary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

Mukaddes eksport alýumin elektrolitiki kondensatorlary, geçiriji polimer kondensatorlary we super kondensatorlary ABŞ, Kanada, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Italiýa, Ispaniýa, Japanaponiýa, Koreýa, Hindistan, Braziliýa, Argentina, Awstraliýa, Russiýa, Eastakyn Gündogar , Afrika, Merkezi Aziýa we ş.m.

Senagatda we müşderilere gönükdirilen hyzmatlarda üznüksiz täzelikler arkaly Mukaddes müşderilerimiz üçin has uly gymmatlyk döretmegi maksat edinýär.Holy, şeýle hem, işgärleri we paýdarlary üçin has uly gymmatlyk döretmäge çalyşýar we ýaşyl energiýa tagallalary arkaly has köp sosial jogapkärçiligi paýlaşýar.